red point

Периметрова охрана

Изтегли софтуер

Field Keeper е софтуер, разработен от фирма Ен Ер Джи Софт ЕООД, работещ съвместно с контролери от серия NRJ Base, както и със СОТ централи на Paradox и Texecom. Основната цел на продукта е осигуряване на надеждна охрана за Вашия обект – производствено помещение, земеделски имот и дори дворна жилищна сграда.
Целта е своевременно известяване при нарушение на дадена зона, чрез задействането на оповестителни системи.

sa1

 Field Keeper осигурява висока надеждност на системата Ви за охрана, поради възможността за използване на различни типове датчици. Например:

 • Инфрачервените бариери позволяват охраната на голям периметър на сравнително ниска цена. Тези охранителни датчици могат да се използват за охрана на вентилационни отвори, стъклени витрини, покривни куполи и много други.
 • Свързването на микровълнови бариери към системата осигурява по‐високо ниво на защита от смущения, но на по‐висока цена.
 • Обемните датчици са отлично решение за охрана на вътрешни помещение, поради сравнително ниската си цена и голяма охранявана площ.
 • Вибрационните датчици осигуряват добра защита на помещения с трезори, както и на самите каси. Чрез тези датчици се известява за евентуален опит за проникване през стена или взлом на трезор (каса).
 • Магнитните датчици, по‐известни като МУК, са много добър начин за охрана на врати и прозорци, както и на охранителни решетки, своевременно известявайки за евентуален опит за отварянето им. 

Всички тези видове датчици могат да бъдат свързани към системата за охрана, контролирана от софтуера Field Keeper. На долните снимки са показани екрани на системата, изобразяващи в червено нарушена зона на проникване. Освен изобразяване на екран, системата има възможност за известяване чрез тонколоните на компютъра, задействане на сирени, известяване чрез GSM, показване на видео сигнал в реално време от асоциирана към зоната камера и други.

Възможности

 • Системата поддържа IP свързаност;
 • Импортиране на скица на обекта;
 • Работи с повече от една централа едновременно;
 • Точна локализация на настъпилото нарушение/задействан датчик;
 • Графична и звукова сигнализация в реално време;
 • Списък с логове на задействаните зони; 
 • Справки по събития, потребители, аларми;
 • Отдалечено управление на СОТ централите.

Знаете къде точно да изпратите екип от охранители!

Освен всички методи за известяване, Field Keeper има възможност за интеграция със система за видеонаблюдение и управление на моторизирани (PTZ) камери. Софтуерът насочва предварително указана камера към зоната на проникване в защитения периметър. Така освен известяване за проникване, на потребителя се осигурява видео сигнал на живо или запис на евентуалния нарушител, които може да бъде използван за анализ в последствие или дори като доказателствен материал.

Софтуерът за периметрова охрана Field Keeper поддържа и подробен списък с всички възникнали събития, алармени и системни – нарушение на периметъра в дадена зона, загуба на връзка с контролер и други.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top