red point

За нас

NRJ Soft е водещ технологичен партньор и системен интегратор на интелигентни решения
за сигурност, безопасност и контрол

 

Кои сме ние?

Ен Ер Джи Софт ЕООД е лидер в проектирането, изграждането и поддръжката на интегрирани системи за сигурност и контрол. Успехът на нашата компания се дължи на силен екип, усърдие и постоянство. Главната ни цел е да посрещаме повишаващите се изисквания към нашата работа с подготвени екипи и гъвкави и рентабилни решения, съобразени със специфичните потребности и финансови възможности на отделните ни клиенти. Същевременно непрекъснато се стремим да надхвърлим техните очаквания.

Как системният интегратор може да помогне на Вашия бизнес?

Предоставяме техническа експертиза и цялостни насоки, необходими за правилното интегриране и управление на системите в съответствие с нормативните изисквания. Можете да се възползвате от услугите на системен интегратор, за да оптимизирате работните си процеси, което им позволява да работят по-ефикасно с най-новите технологии.

NRJ Soft е водеща технологична компания, която разработва и интегрира интелигентни решения за сигурност и контрол

NRJ Soft team

Професионален опит на NRJ Soft:

 • Екип от 125 високо квалифицирани инженери, програмисти и монтажници
 • Представителства, разпределени в 10 офиса в България
 • 24/7 техническа поддръжка на територията на цялата страна
 • Над 8000 клиенти, които са се възползвали от нашите услуги

 

Какво ще получите при нас?

 • Професионална консултация при избора на конкретен продукт
 • Проектиране на цялостна система, съобразно Вашите желания и потребности
 • Експертен монтаж на високотехнологично оборудване
 • Техническа поддръжка и следпродажбено обслужване

 

Какви са ползите от нашите интегрирани системи за управление?

 • По-висока ефективност и по-добро клиентско обслужване
 • Възможности за икономии и по-ниски административни разходи
 • Съкращаване на сроковете и по-оптимално използване на времето за работа
 • Повишаване на ефикасността и конкурентоспособността на Вашата организация

 

Системите на NRJ Soft осигуряват за Вашия бизнес, офис или дом:

 

Доверете се на надежден партньор с богат опит и
изпитани качества!

 

Екипът на NRJ Soft работи със страст,
енергия, знание и отдаденост

 

Инсталираме и поддържаме комплексни решения като предлагаме изчерпателна консултация, извършване на безплатен оглед и изготвяне на индивидуален проект.

 

A professionalist from NRJ Soft who is working on a dispenser column for issuing tickets needed to enter or exit a parking lot

An technician from NRJ Soft who is mounting security surveillance camera for traffic and streets

Engineers from NRJ Soft who are delivering and installing an EV charging station

Marketing team of NRJ Soft responds to customer service queries

 

Стартирахме проект по процедура „Технологична модернизация“

 

На 10.04.2023 г. Ен Ер Джи Софт ЕООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „Технологична модернизация“.

Общата стойност на проекта е 1 393 247.12 лв., от които 696 623.56 лв. европейско финансиране, 0.00 лв. национално съфинансиран, както и 696 623.56 лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира и цифровизира производството във фирма "Ен Ер Джи Софт" ЕООД.

Поставената цел ще бъде постигната посредством инвестицията във високотехнологично производствено оборудване, което ще бъде използвано в производството на иновативни комплексни паркинг системи. Планираните за закупуване по проекта ДМА и ДНА ще допринесат за повишаване прилагането на информационно-комуникационни технологии в производствения процес, разширяване на производствения капацитет, оптимизиране производствените процеси, увеличаване на експортния потенциал и подобряване на енергийната ефективност на дружеството.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.

Внедряваме все по-нови технологии, с които непрекъснато повишаваме ефективността и качеството на нашите услуги

 

 

Доказателство за нашия професионализъм

Разгледайте имената и референциите на едни от най-големите ни клиенти, които продължават да ни се доверяват за осигуряване на безопасността на своята дейност и разчитат на нас при реализацията на своите идеи и проекти.

 

Тук сме, за да Ви помогнем!

Бизнесите стават все по-зависими от технологиите, съответно нуждата от системни интегратори само ще нараства.

 

Обединява ни обща цел:

Да защитим хората, тяхното имущество и околната среда, като внедряваме най-добрите решения за защита и зелена енергия.

 

Не се колебайте да се свържете с нас!

Заявете безплатна консултация или среща с наш специалист на Контакти NRJ Soft.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top