red point

За нас

NRJ Soft е водещ технологичен партньор и системен интегратор на надеждни
интелигентни решения за сигурност, безопасност и контрол

 

Ен Ер Джи Софт ЕООД е създадено през 2007 г. с основна дейност изграждане на системи за сигурност за дома и бизнеса, разработка на собствен софтуер и хардуер. С годините сформирахме екип от висококвалифицирани специалисти, които всеки ден търсят нови предизвикателства и с интерес следват развитието на технологиите. Главната ни цел е да посрещаме повишаващите се изисквания към нашата работа с подготвени екипи и гъвкави и рентабилни решения, съобразени със специфичните потребности и финансови възможности на отделните ни клиенти. Същевременно непрекъснато се стремим да надхвърлим техните очаквания.

 

Основните насоки, в които можем да Ви бъдем полезни са:

 

 

При нас ще получите както професионална консултация при избора на конкретен продукт, така и проектиране на цялостна система, съобразно Вашите желания и потребности. Системите на NRJ Soft се интегрират изключително бързо и осигуряват стабилността, конфиденциалността и сигурността на Вашия бизнес, офис или дом. А доказателство за нашия професионализъм са имената на едни от най-големите ни клиенти, които продължават да ни се доверяват за осигуряване на сигурността и безопасността на своята дейност и разчитат на нас при реализацията на своите идеи и проекти.

 

 

Внедряваме все по-нови технологии, с които непрекъснато повишаваме
ефективността и качеството на предоставяните услуги

 

Стартирахме проект по процедура „Технологична модернизация“

 

На 10.04.2023 г. Ен Ер Джи Софт ЕООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „Технологична модернизация“.

Общата стойност на проекта е 1 393 247.12 лв., от които 696 623.56 лв. европейско финансиране, 0.00 лв. национално съфинансиран, както и 696 623.56 лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира и цифровизира производството във фирма "Ен Ер Джи Софт" ЕООД.

Поставената цел ще бъде постигната посредством инвестицията във високотехнологично производствено оборудване, което ще бъде използвано в производството на иновативни комплексни паркинг системи. Планираните за закупуване по проекта ДМА и ДНА ще допринесат за повишаване прилагането на информационно-комуникационни технологии в производствения процес, разширяване на производствения капацитет, оптимизиране производствените процеси, увеличаване на експортния потенциал и подобряване на енергийната ефективност на дружеството.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.

 

 

Проектираме, монтираме и поддържаме комплексни
високотехнологични решения

Работим със страст, енергия,
знание и отдаденост

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top