red point Разпознаване на регистрационни номера

Възможности на софтуера за разпознаване на регистрационните номера на моторните превозни средства:

 • Автоматично разпознава регистрационния номер, независимо от светлините условия, намалената видимост или частично замърсяване;
 • Поддържа множество акаунти и различни административни привилегии за достъп;
 • Пълна статистика за неограничен период от време;
 • Поддържа предефинирани списъци за издирвани автомобили с e-mail и SMS нотификации, графични отчети за ефективност.

Информация по регистрационен номер:

 • Информация за платена услуга – показва списък за всички платени услуги с начална, крайна дата и час на регистриране на автомобила, общото време и дължима сума за престоя, както и информация с потвърждение за плащане.
 • Информация за неплатена услуга – показва информация за всички автомобили, които все още на са си платили престоя, с начална, крайна дата и час на регистриране на автомобила, общото време и дължима сума за престой със снимка на регистрационния номер на автомобила.

Предимства:

 • Бързо генериране на справки по регистрационни номера;
 • Лесен потребителски интерфейс;
 • Избор на период с начална и крайна дата;
 • Отчитане на общото време за престой;
 • Възможност за плащане чрез абонамент;
 • Възможност за следене и засичане на издирвани превозни средства.
© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top