red point Пожароизвестяване

Ен Ер Джи Софт ЕООД проектира системи за сигурност от висок клас, системи със специални изисквания, както и нестандартни иновативни технически решения, комбиниращи ефективност, дълъг живот и ниска цена. Със своя обучен проектантски екип, ние предлагаме комплексни решения за изграждане на системи с различно предназначение – защита на живот, охрана на стоки срещу кражба, защита на материални ценности от пожар, охранително и технологично наблюдение за всички – от много малки обекти до големи производствени и административни сгради. Предоставяме комплексни сервизни услуги на настоящи и бъдещи свои клиенти – гаранционна и следгаранционна поддръжка на инсталираните системи, както и абонаментно сервизно обслужване. Нашият ангажимент не приключва с пускането в действие на инсталациите. Ние осигуряваме безотказната и ефективна работа на системите за целият им експлоатационен период.

Изискванията към пожарната и аварийна безопасност са много високи. Пожароизвестителните системи се изграждат освен с превантивна цел, и за да се намалят последствията при евентуален инцидент. А за да се гарантира надеждността на една такава система, тя трябва да бъде изградена от специалист.

При проектирането на пожароизвестителна система трябва да се вземат под внимание няколко решаващи фактора:

  • вид и предназначение на сградата;
  • техническата инфраструктура
  • класификация на трудовата дейност, която се извършва;
  • структура на персонала;
  • разположение на помещенията вътре в сградата;
  • местоположението на входовете и изходите;
  • стълбища и аварийни изходи, предназначени за евакуация

Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна система е гаранция за нейното ефективно действие при авария!

Многогодишният ни опит гарантира безпрепятственото протичане на проекта от началната фаза на планирането до предаването и пускането в експлоатация, като във всеки един етап се грижим за координирането на работата на доставчиците и подизпълнителите.

Ен Ер Джи Софт ЕООД поема цялостна отговорност при изпълнението, започвайки от разработване на концепции, предпроектни проучвания, технически, работни проекти, въвеждане в експлоатация и експлоатационна поддръжка.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top