red point Продукти за контрол на достъпа

Качеството на нашите продукти и услуги винаги е резултат на цялостна съвкупна дейност. Затова предоставяме на нашите клиенти както необходимия хардуер и съоръжения, така и цялостно проектиране, изграждане, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Ние предлагаме автоматизирани системи, които са изградени на модулен принцип, така че да могат да бъдат конфигурирани в съответствие със спецификите на конкретното приложение. Разполагаме с разнообразна гама от всички необходими компоненти – висококачествени камери за видеонаблюдение, четци за контрол за достъпа, биометрични четци, безконтактни карти и чипове за достъп, електромагнити за врати, електрически дроп – болтове, насрещници, турникети, бариери и рамена за бариери, боларди и др.

Едни от най-често използваните преградни съоръжения за ограничаване на достъпа на хора и превозни средства са:

  • Турникети - за използване в система за контрол на достъпа на хора. Могат да работят в два режима (еднопосочен или двупосочен) с голяма пропускателна способност. Управляват се от контролери с помощта на различни видове четци и електронни ключове. Снабдени са със собствено захранване с акумулатор, осигуряващ работа на системата при отпадане на ел. захранването. С вградена антипаник функция (ръкохватките падат автоматично за осигуряване на авариен изход при прекъсване на ел. захранване, натискане на авариен бутон или задействане на пожароизвестителна система).
  • Автоматични вратички - предназначени са за контрол на посоката на движение на входно-изходни точки, за осъществяване на контрол на достъп в бизнес сгради, магазини, увеселителни паркове и други. Подходящи са за монтаж на места, където преминават инвалидни колички или където няма възможност за монтаж на стандартен турникет.
  • Бариери - те се делят на два основни вида спрямо степента на натоварване – автоматични бариери, проектирани за интензивна употреба и такива за по-малко натоварване, така че да покрият нуждите на конкретния паркинг и да се вместят в оптимален бюджет. Големите обекти, в които бариерата е подложена на интензивно натоварване, не могат да си позволят бюджетно решение, но там също може да се избира между различни параметри. Свържете се с нас, за да Ви предложим най-ефективното решение.
  • Автоматични боларди - представляват електрохидравлични метални цилиндри, разработени за контрол на движението и ограничаване на преминаването на превозни средства. В издигнато положение те преграждат пътя и не допускат преминаване. Когато са потънали в земята позволяват преминаването на оторизираните превозни средства. Подходящи са за обществена, бизнес или частна употреба без да нарушават пътната инфраструктура.

Нашите системи за контрол на достъпа ще Ви гарантират спокойствие и защита на Вашето лично или служебно пространство.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top