УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Български Български
Позвъни ни на
0700 13 007
На цената на 1 градски разговор

Поискай Оферта

 • Видеонаблюдение и Контрол на достъп за жилищни сгради

  Осигурете сигурността на вашата жилищна сграда с абонамент от 48 лева/месец. Промоцията е валидна за България

  Научи повече за промоцията тук
  Видеонаблюдение и Контрол на достъп за жилищни сгради
 • Видеонаблюдение под наем

  Охранявайте обекта си без да инвестирате в оборудване. Промоцията е валидна за България

  Научи повече за промоцията тук
  Научи повече за промоцията тук
 • Официален представител на Aкtüel за България

  Ен Ер Джи Софт е официален представител на Балканите за Aкtüel Турция. Производител на широка гама продукти за контрол на достъп, с доказано високо качество.

  Прочети повече
  Официален представител на Aкtüel за България
 • Паркинг системи

  Специализираният софтуер за паркинг системи разработен изцяло от NRJ Soft може да покрие различни изисквания и задания специфични за всеки клиент.

  Прочети повече
  Видеонаблюдение и Контрол на достъп за жилищни сгради
 • Контрол на достъп под наем

  Контролирайте достъпа до вашият обект без да закупувате скъпи системи. Цени от 24 лева/месец. Промоцията е валидна за България

  Научи повече за промоцията тук
  Контрол на достъп под наем
 • Видеонаблюдение през мобилни устройства

  Далеч сте от дома? Или искате да видите колегите какво правят в офиса?

  Прочети повече
  Видеонаблюдение през мобилни устройства
 • 15 години Aкtüel създава и усъвършенства своите продукти.

  Ен Ер Джи Софт e представител на Aкtüel за България, Румъния, Сърбия и Македония. Предлага цялата гама продукти и разработки по специфичните изисквания на клиентите.

  15 години Aкtüel създава и усъвършенства своите продукти.
На линия сме! Свържете се с нас
 

Защо NRJSoft ?

1

24 часа център за видеонаблюдение.

 
2

24 часа гореща линия за онлайн поддръжка.

 
3

Дистанционна поддръжка на инсталираното оборудване.

 
4

Гаранционна и след гаранционна поддръжка.

Клиентите за нас

      След интегриране на система за видеонаблюдение в София и Варна започнахме да се спестят пари - служителите работят по-усилено, те са на път за изпълнение на службата и са по-дисциплинирани
И. Петров
      Вече няма пропуснати моменти или спорове. Всичко се записва от камерите за видеонаблюдение, като услугите са на изключително ниво и най-евтините в същото време.
А. Красимирова
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данни за Администратора:
Кои сме ние?
„ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352, търговско дружество със седалище и адрес на управление в Р България, гр. Русе 7004, ул. „Цветница“ № 4, вх. 4, ет. 4, ап. 10
Данни за контакт
Ел. поща: info@nrjsoft.com
Интернет страница: www.nrjsoft.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете
Ел. поща: gdpr@nrjsoft.bg
Тел: 082834844
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, E-MAIL
Не обработваме специални категории данни

Източник на данните:
Данните се предоставят от самия субект във формата предоставена на сайта
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Установяване на обратна връзка с цел отговор на Вашето запитване

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Мерки за защита
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки при обработката на Вашите лични данни, за да осигурим защита от нерегламентиран достъп. (Техническите мерки за защита на данните са базирани на стандартните методи за реализиране на уеб базиран софтуер, като използване на SSL сървърни сертификати от надеждни Certificate Authorities, посредством които се осъществява надеждно криптиране на комуникацията между сървъра и клиента, както и еднопосочно криптиране на паролите в базата данни на регистрираните потребители, като се използват md5 алгоритми с 256 битово хеширане)
Трети лица не получават предоставените от Вас данни

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да ги обработваме, като е необходимо същото да е изрично.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с
Опишете как ще си оттегля съгласието с подаване на молба със следния текст:
„Аз, долуподписан/ият/та,
…..……………………………………………………………………………………………………
в качеството си на „субект на лични данни“ и при условията на Общия регламент за защита на личните данни,
Като се има предвид, че:
Съм предоставил по електронен път на „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 117694352 съгласието си за обработване на следните лични данни - ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, E-MAIL във връзка със следната цел изготвяне на оферта

и като заявявам, че съм надлежно информиран, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен да посочвам причина за оттеглянето.
С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ:
Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление, да бъдат събирани и обработвани за посочената цел/цели.
Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.
Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването горепосочените данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.”

Ние не предаваме личните Ви данни на държава извън ЕС или на международна организация

Период на съхраняване на данните - не повече от 6 години

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права: имате право да поискате от „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД:
- копие от Вашите лични данни; - коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни;
- изтриване без ненужно забавяне данни , които не са актуални;
- ограничаване на обработването на личните Ви данни;
- оттегляне на Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни;
- ограничение срещу определени видове обработка
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2